Splošni pogoji

H2STUDENT SPLOŠNI POGOJI

Upravljalec spletne strani H2STUDENT je podjetje ECUBES tehnologije d.o.o.,Gradnikove brigade 49, SI-5000 NOVA GORICA, Slovenija.

Z uporabo spletne strani H2STUDENT uporabnik soglaša s splošnimi pogoji uporabe. 

 

VSEBINA SPLETNE STRANI in UPORABNIKI
Vsebine spletne strani H2STUDENT, ki je dosegljiva na spletni domeni www.h2student.com in www.h2student.si so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletne strani H2STUDENT.

Uporabniki spletne strani H2STUDENT so mišljeni kot pravne ali fizične osebe, ki spletno stran H2STUDENT obiščejo z namenom iskanja informacije o programu H2STUDENT kot tudi pravne osebe ter fizične osebe z registriranimi dejavnostmi, ki ponujajo oz. iščejo informacije o različnih načinih sodelovanja s programom H2STUDENT.

Uporaba spletne strani H2STUDENT je brezplačna.

Uporaba piškotkov

Upravljalec spletne strani H2STUDENT uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje po spletni strani, aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Uporabniki imajo možnost izključitve piškotkov, kar lahko storijo sami, tako da na svojem spletnem brskalniku nastavijo in izključijo možnost dela s piškotki.

VNOS VSEBIN

Vnos vsebin v prijavne formularje na spletni strani H2STUDENT lahko izvedejo pravne osebe ali fizične osebe z registrirano dejavnostjo ter tudi fizične osebe, ki želijo kakorkoli sodelovati oz biti obveščene o H2STUDENT programu. 

Uporabniki, ki vnašajo vsebine se zavezujejo, da bodo pri vnosu informacij spoštovali navodila, kot so:

  • vsebine morajo biti resnične, pravilne in ne zavajajoče,

  • vsebine morajo biti zakonite in neškodljive;

  • vsebine ne smejo biti žaljive in nikakor ne smejo kršiti pravic intelektualne lastnine,

  • uporabnik lahko na spletno stran nalaga samo svoje informacije, objave informacij o tretji osebi niso dovoljene.

Upravljalec spletne strani si pridružuje pravico, da:

  • na vsebine, ki niso resnične oz etično skladne ne odgovarja ter jih zavrže. 

VSEBINA SPLETNE STRANI

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani H2STUDENT, so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Upravljalec spletne strani H2STUDENT se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletni strani resnični, zanesljivi in kakovostni.

Upravljalec ne odgovarja za morebitne tipkarske napake ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov in si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebine spletne strani.

Vsebine spletne strani in vse funkcionalnost, ki izhajajo iz nje, je dovoljeno uporabljati samo za namen, zaradi katerega je bila ustanovljena ta spletna stran.

Prepovedano je tudi kakršno koli kopiranje vsebine spletne strani ter kakršnakoli uporaba spletne strani za namene komercialne uporabe, razen če se o tem kakorkoli drugače dogovorite z upravljalcem spletne strani.

Nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene je dovoljeno. Prav tako je dovoljeno deliti povezave do posameznih delov vsebin spletne strani H2STUDENT na socialnih omrežjih ob navedbi resničnih in nezavajajočih informacij. 

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vse vsebine spletne strani H2STUDENT so avtorsko pravno zaščitene.

Fotografije, ki so bile uporabljene za izdelavo spletne strani, s strani upravljalca so bile pridobljene z virov za prosto uporabo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCA

Upravljalec spletne strani H2STUDENT ne prevzema odgovornosti za, dostopnost in brezhibnost delovanja spletne strani.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi uporabe spletne strani in koriščenja vsebin spletne strani.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin spletne strani, ki so lahko posledica napačne uporabe spletne strani, tehničnih pomanjkljivosti računalnika oz. pomanjkanja računalniške pismenosti uporabnikov.

 

SPREMEMBE DELOVANJA SPLETNE STRANI

Upravljalec spletne strani H2STUDENT si pridružuje pravico, da spreminja izgled, vsebine ter funkcionalnost spletne strani, brez da bi za to moral navesti razloge.

V primeru izpada električne energije oz. nedelovanja spletnega omrežja ali kakšnih drugih tehničnih oz. netehničnih motenj, si upravljalec pridružuje pravico, da začasno prekine delovanje spletne strani.

  

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Upravljalec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni splošne pogoje uporabe, v kolikor meni, da je to potrebno storiti. Spremenjeni splošni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani.

VARSTVO PODATKOV

UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je podjetje ECUBES tehnologije d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec).

Upravljalec se zaveda pomena varstva osebnih podatkov, zato bo spoštoval zasebnost uporabnikov ter z njihovimi podatki ravnal skrbno in odgovorno. Prav tako bo upravljalec poskrbel, da do podatkov ne bodo mogle dostopati nepooblaščene osebe.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov obdeloval za namene pošiljanja brezplačnih in občasnih obvestil za namene informiranja o aktivnostih programa H2STUDENT in delovanju spletne strani.

Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam in bo z njimi ravnal skladno z veljavno zakonodajo.

 

PRAVICE UPORABNIKOV

Uporabniki lahko s pisno zahtevo na upravljalca zahtevajo dostop, dopolnitev, popravek, oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja sporočil in elektronske pošte s spletnega strani H2STUDENT.

 

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec spletne strani H2STUDENT bo osebne podatke, če so pridobljeni na podlagi privolitve, hranil in obdeloval v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, oziroma do preklica.