SEVERNO – JADRANSKA ČEZMEJNA VODIKOVA DOLINA

S H2STUDENT programom smo sodelovali na North Adriatic cross-border Hydrogen Valley konferenci in bili priča otvoritvi prve polnilnice na vodik v Sloveniji. Podjetje ECUBES d.o.o. je skupaj s partnerji za namene transporta pripeljalo vodik v Slovenijo!

 

Noth Adriatic Hydrogen Valley je velika, razvojna priložnost za regijo. Potrebovali bomo na tisoče mladih inženirjev, s kompetencami s področja brezemisijskega transporta, temelječega na vodikovih tehnologijah.

 

Ker v Evropi primanjkuje kompetenc s področja vodika, želimo tudi z izobraževalnim programom H2STUDENT prispevati k uresničevanju načrta Agende 2030. Vodikove tehnologije in zeleni vodik bodo ključni dejavniki pri doseganju teh ciljev, zato je povezovanje obnovljivih virov energije s brezemisijskim transportom temeljna naloga nizkoogljične družbe, ki pa jo bomo dosegli z mladimi izobraženimi, ki bodo imeli kompetence s področja vodika in vodikovih tehnologij.