S PROGRAMOM H2STUDENT ZA ZELENI PREHOD SOŠKE DOLINE

 

Podjetje ECUBES d.o.o. je v preteklih dneh, skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline v Kanalu in Tolminu, organiziralo tri H2STUDENT delavnice, katerih se je skupaj udeležilo 115 otrok in 14 mentorjev. Na eni izmed delavnic smo se pogovarjali z mag. Almiro Pirih, v.d. direkotorice Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, ki je o H2STUDENT programu dejala:

 

Vprašanje,  kako zaustaviti podnebne spremembe, ki negativno vplivajo na vso živo naravo, bo v prihodnjih letih in desetletjih zadevalo prav vsa področja našega dela in življenja. Potrebne bodo spremembe v industriji, energetiki, transportu, kmetijstvu; spremenjen način obnašanja čaka vsakega od nas.

 

Izobraževanje, osveščanje ljudi o možnih in potrebnih spremembah, da bodo na našem planetu lahko kvalitetno živeli naši otroci in vnuki, je torej nujnost. In najbolj učinkovito je s tem začeti pri najmlajših. Tu ima svoje mesto program H2STUDENT, ki mladim skozi predavanje, igro in tekmovanje pokaže potrebne in možne tehnologije prihodnosti v enem od sektorjev, ki pomembno vpliva na slabšanje našega okolja, to je v transportu.

 Poučne in atraktivne delavnice v organizaciji Zavoda za zeleni razvoj Soške doline na OŠ Kanal in Gimnaziji Tolmin so pritegnile učence in dijake ter navdušile prisotne učitelje.

 

Tako je tudi zavod dobil potrditev, da se je svojega dela na področju izobraževanja za t.i. zeleni prehod lotil pravilno. Skupaj s podjetjem ECUBES, ki v Sloveniji pelje projekt Koridor brezemijsijske mobilnosti Slovenije, katerega del je H2STUDENT in ga izvaja Fakulteta za logistiko UM, želimo program H2STUDENT ponuditi novim generacijam učencev na območju občine Kanal ob Soči in – skladno z možnostmi – tudi širše v regiji.