H2STUDENT V VIDEO KAMPANJI MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Pogovarjali smo se s predstavnikom Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki je o videokampanji ministrstva o pomenu kulture in ustvarjalnosti pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, povedal naslednje:

 

Cilji trajnostnega razvoja, za katere se zavzema mednarodna skupnost, so gonilna sila globalnih dejavnosti za izboljšanje naših življenj. S sprejetjem Agende 2030 so se vse države članice Združenih narodov zavezale k izgradnji sveta, v katerem bodo vsi ljudje živeli v blaginji, ob upoštevanju planetarnih omejitev.

 

Cilji trajnostnega razvoja so tudi pomembno/ključno načelo slovenske zunanje politike, slovenska zunanja politika pa želi pri doseganju teh globalnih ciljev posebno pozornost nameniti ustvarjalnosti. Letošnje leto, ki so ga Združeni narodi razglasili za leto ustvarjalnega gospodarstva za trajnostni razvoj, in ko Slovenija predseduje Svetu EU, je to področje še posebej izpostavljeno.

 

V ta namen je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pripravilo promocijsko video kampanjo z izborom petih video posnetkov. V njih smo v ospredje postavili slovenske posameznike, ki s svojimi dejavnostmi in delom ustvarjalno zasledujejo posamezne trajnostne cilje. Po načelu pripovedovanja zgodb posamezniki v videoposnetkih delijo edinstvene misli in poglede na življenje in delo ter osvetlijo svoje ustvarjalne načine doseganja trajnostnih ciljev. S tem želijo na ministrstvu spodbujati tudi slovensko ustvarjalnost in odličnost.

 

Promocijska kampanja bo namenjena tako slovenski javnosti kot tuji, slednji predvsem v okviru formatov EU ter drugih mednarodnih dejavnosti in dogodkov, povezanih z vlogo kulturne in ustvarjalne industrije v zunanji politiki.

 

Videoposnetki se osredotočajo na 5 (od 17) ciljev trajnostnega razvoja, h katerim kultura in ustvarjalnost še posebej prispevata:

 

Cilj 4. – Kakovostno izobraževanje, ki ga predstavljajo v zgodbi projekta H2Student, ki ga vodi izr. Prof. dr. Matjaž Knez, ki spodbuja razvoj infrastrukture za čisto energijo s povezovanjem obnovljivih virov energije s čistim transportom ter izobraževanjem mladih o brezogljični mobilnosti, ki bo temeljila na vodikovih tehnologijah.

 

Cilj 8. – Dostojno delo in gospodarska rast sta v ospredju zgodbe, ki jo je povedal direktor oblikovalske družbe Donar d.o.o. Matej Feguš;

 

Cilj 11 – Trajnostna mesta in skupnosti ter slovenska odličnost pri tem je projekt oživitve gradbišč v mestnih središčih kulturnega društva Prostorož in arhitektke Maše Cvetko;

 

Cilj 13. – Podnebne akcije in razvoj filozofije brez odpadkov v modnem oblikovanju in vsakodnevni izbiri materialov predstavlja oblikovalka Tina Princ z blagovno znamko Stvari, ki sem jih pogrešal;

 

Cilj 16 – Mir in izgradnja vključujoče družbe je cilj projekta Mostovi Hercegovine, ki bo potekal v Mostarju, BiH in v okviru katerega bo slovensko-bosanski avtor in glasbenik Damir Avdić mentoriral delavnice z mladimi iz različnih etničnih skupin v BiH .

 

Video posnetki so nastali v sodelovanju z Inštitutom Apis in so delo avtorice Mance Juvan.

 

Povezava do videa!