H2STUDENT – PRVI SLOVENSKI PROGRAM, KI GRADI KOMPETENCE MLADIH Z VODIKOM

H2STUDENT je edinstven, brezplačno izobraževalno tekmovalni program, ki poteka v okviru infrastrukturnega projekta »Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije«, ki ga vodi družba ECUBES TEHNOLOGIJE d.d., s podporo MITSUBISHI POWER EUROPE, Toyota Adrie in še mnogih partnerjev.
Program H2STUDENT, ki v okolju pridobiva vedno večjo podporo, je nastal na osnovi uspešno izvedenega izobraževalnega programa Hydrogen Zero Emission Mobility & Education Roadshow, ki ga je izvedlo angleško podjetje ECUBES ARCOLA, v času Azijskih iger 2018, ki so potekale v Indoneziji.
H2STUDENT program je bil prvič izveden v sezoni 2019/20, v Sloveniji in na Hrvaškem. Program, ki zajema celotno izobraževalno vertikalo – od osnovnih šol, preko srednjih šol, pa vse do univerze, je bil več kot odlično sprejet, saj se je v programu izobraževalo preko 1200 dijakov . Otroci v osnovnih šolah so risali na teme trajnostne mobilnosti, v srednjih šolah pa smo izvajali »Izobraževalno tekmovalni del z avtomobili na vodik iz lego kock.
V podjetju ECUBES smo zelo ambiciozni glede nadaljevanja izvajanja programa. Ker v Evropi primanjkuje kompetenc na tem področju želimo s programom H2STUDENT:

  • prispevati k doseganju cijev Agende 2030; vodikove tehnologije in zeleni vodik bodo ključni za doseganje teh ciljev, zato je povezava obnovljivih virov z brezemisijskim transportom temeljna naloga za nizkoogljično družbo.
  • mladim, ter bodočim rodovom promovirati vodik in brezemisijski transport ter jih navdušiti za vodik in izobraževanje v tej smeri.

Rast kompetenc je eno ključnih področij, kar Evropa potrebuje za doseganje ciljev, določenih v Agendi 2030. In to je poslanstvo izobraževalnega programa H2STUDENT.
Izobraževanje o čisti energiji zdaj odpira dodatne možnosti za ogljično nevtralno krožno gospodarstvo v Sloveniji – kot je opredeljeno v AGENDI 2030, kot del svetovne zelene prihodnosti, vodikovega ekosistema in vodikove družbe.
Evropska komisija je 8. Julija 2020 objavila najnovejšo strategijo o integriranih energetskih sistemih ter evropsko strategijo o vodiku, kar je le ena izmed potrditev, da je bil H2STUDENT program ob svojem nastanku pravilno zastavljen ter da je na pravi poti, skladno z vizijo in s pričakovanji evropske družbe. In ne samo to, v okviru 23. Dnevov energetikov je bil program proglašen tudi za naj promocijski slovenski projekt v kategioriji URE/OVE, za leto 2020.