H2STUDENT PROGRAM V DRUGI SEZONI

H2STUDENT delavnice o trajnostni mobilnosti, s poudarkom na vodiku in vodikovih tehnologijah se nadaljujejo v drugo sezono. Izobraževalno tekmovalni program, ki poteka v sklopu projekta Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije se za šole izvaja brezplačno. Projekt vodi podjetje ECUBES tehnologije d.o.o., izobraževalno promocjske dejavnosti programa H2STUDENT pa izvaja Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline smo v Kanalu in Tolminu organizirali tri delavnice, katerih se je skupaj udeležilo 115 otrok in 14 mentorjev.

 

Na Gimnaziji Tolmin, smo se pogovarjali z ravnateljico mag. Branko Hrast Debeljak, ki je o H2Student programu povedala:

Program H2STUDENT je bil med dijaki Gimnazije Tolmin odlično sprejet. Izvajalci so dijakom na primeren način predstavili teoretično ozadje  vodikovih tehnologij, predvsem pa delo v skupinah organizirali tako, da  so vsi dijaki aktivno sodelovali pri izdelavi svojega vozila. Dodaten  draž je dogajanju dodalo tekmovanje med skupinami, pri katerem so dijaki  spoznali, da je za uspešno delo poleg znanja pomemben timski pristop –  ocenjevali so namreč tako tehnično izvedbo vozila, kot njegov dizajn in  upravljavske spretnosti navigatorja.