H2STUDENT je edinstven, brezplačno izobraževalno tekmovalni program, ki poteka v okviru infrastrukturnega projekta »Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije«, ki ga vodi družba ECUBES TEHNOLOGIJE d.d., s podporo MITSUBISHI POWER EUROPE, Toyota Adrie in še mnogih partnerjev. Program H2STUDENT, ki v okolju pridobiva vedno večjo podporo, je nastal na osnovi uspešno izvedenega izobraževalnega programa Hydrogen Zero Emission Mobility & Education Roadshow, ki ga je izvedlo angleško podjetje ECUBES ARCOLA, v času Azijskih iger 2018, ki so potekale v Indoneziji. H2STUDENT program je bil prvič izveden v sezoni 2019/20, v Sloveniji in na Hrvaškem. Program, ki zajema celotno izobraževalno vertikalo – od osnovnih

Z veseljem sporočamo, da bo podpornik H2STUDENT programa, japonski proizvajalec energetske opreme Mitsubishi, skupaj s podjetjema Shell in Vattenfall, v Hamburgu zgradili elektrarno za proizvodnjo vodika, ki bo proizveden z elektrolizo, z uporabo električne energije, proizvedene v sončnih in vetrnih elektrarnah. Začetna moč elektrolizatorja naj bi bila 100 MW, projekt pa bo uporabil obstoječo infrastrukturo elektrarne v Moorburgu. Partnerji projekta se nameravajo v prvem četrtletju letos prijaviti za financiranje iz evropskega programa pomembnih projektov skupnega evropskega interesa. Po njihovih načrtih, lahko prve količine zelenega vodika pričakujemo že leta 2025. Več… 

2/2