H2STUDENT se v okviru projekta Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije, ki ga izvaja podjetje ECUBES tehnologije d.o.o. ponovno poteguje za laskavo nagrado Promocijski projekt URE OVE 2022, ki jo podeljujejo v okviru Dnevov energetikov. Zelo veseli bomo vašega glasu, s čimer boste pokazali, da nas podpirate. Vaša podpora bo za nas dodatna energija, ki nas žene v hotenju po boljši energetski in nizkoogljični prihodnosti. S programom H2STUDENT mladim, skozi igro predstavljamo pomen čiste brezemisjijske mobilnosti s poudarkom na vodiku in vodikovih tehnologijah. V treh letih delovanja programa smo navdušili že na tisoče otrok in mentorjev ter njihovoih staršev. Glasujte za Projekt Koridor

S H2STUDENT programom smo sodelovali na North Adriatic cross-border Hydrogen Valley konferenci in bili priča otvoritvi prve polnilnice na vodik v Sloveniji. Podjetje ECUBES d.o.o. je skupaj s partnerji za namene transporta pripeljalo vodik v Slovenijo!   Noth Adriatic Hydrogen Valley je velika, razvojna priložnost za regijo. Potrebovali bomo na tisoče mladih inženirjev, s kompetencami s področja brezemisijskega transporta, temelječega na vodikovih tehnologijah.   Ker v Evropi primanjkuje kompetenc s področja vodika, želimo tudi z izobraževalnim programom H2STUDENT prispevati k uresničevanju načrta Agende 2030. Vodikove tehnologije in zeleni vodik bodo ključni dejavniki pri doseganju teh ciljev, zato je povezovanje obnovljivih

Pogovarjali smo se s predstavnikom Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki je o videokampanji ministrstva o pomenu kulture in ustvarjalnosti pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, povedal naslednje:   Cilji trajnostnega razvoja, za katere se zavzema mednarodna skupnost, so gonilna sila globalnih dejavnosti za izboljšanje naših življenj. S sprejetjem Agende 2030 so se vse države članice Združenih narodov zavezale k izgradnji sveta, v katerem bodo vsi ljudje živeli v blaginji, ob upoštevanju planetarnih omejitev.   Cilji trajnostnega razvoja so tudi pomembno/ključno načelo slovenske zunanje politike, slovenska zunanja politika pa želi pri doseganju teh globalnih ciljev posebno pozornost nameniti ustvarjalnosti. Letošnje leto,

Čist, brezemisijski promet je temeljni del prehoda k trajnostni družbi, povezava obnovljivih virov z brezemisijskim transportom pa je ključna naloga odločevalcev družbe ECUBES TEHNOLOGIJE d.o.o., H2STUDENT pa ima pri tem zelo pomembno vlogo, ki je tudi svojo drugo sezono začel zelo uspešno in požel veliko zanimanje mnogih.   V začetku junija smo skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline izvedli tri delavnice na osnovni šoli Kanal in Gimnaziji Tolmin ter vključili 115 osnovnošolskih in srednješolskih otrok, ter 14 mentorjev. Na ta način smo s prej omenjenim zavodom, na področju izobraževanja, podprli že začeti zeleni prehod soške doline, kjer bo

H2STUDENT delavnice o trajnostni mobilnosti, s poudarkom na vodiku in vodikovih tehnologijah se nadaljujejo v drugo sezono. Izobraževalno tekmovalni program, ki poteka v sklopu projekta Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije se za šole izvaja brezplačno. Projekt vodi podjetje ECUBES tehnologije d.o.o., izobraževalno promocjske dejavnosti programa H2STUDENT pa izvaja Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline smo v Kanalu in Tolminu organizirali tri delavnice, katerih se je skupaj udeležilo 115 otrok in 14 mentorjev.   Na Gimnaziji Tolmin, smo se pogovarjali z ravnateljico mag. Branko Hrast Debeljak, ki je o H2Student programu povedala: Program H2STUDENT

  Podjetje ECUBES d.o.o. je v preteklih dneh, skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline v Kanalu in Tolminu, organiziralo tri H2STUDENT delavnice, katerih se je skupaj udeležilo 115 otrok in 14 mentorjev. Na eni izmed delavnic smo se pogovarjali z mag. Almiro Pirih, v.d. direkotorice Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, ki je o H2STUDENT programu dejala:   Vprašanje,  kako zaustaviti podnebne spremembe, ki negativno vplivajo na vso živo naravo, bo v prihodnjih letih in desetletjih zadevalo prav vsa področja našega dela in življenja. Potrebne bodo spremembe v industriji, energetiki, transportu, kmetijstvu; spremenjen način obnašanja čaka vsakega od

Ministrstvo za obrambo RS je predstavilo zamisel o avtonomnem samooskrbnem vozlišču, osnovanemu na podlagi vodikove tehnologije. Zamisel je nastala na podlagi projekta“Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije”, ki jo je prvič predstavilo podjetje ECUBES TEHNOLOGJE d.o.o. že pred štirimi leti. Cilj projekta, ki se imenuje RESHUB – Defence RESilience Hub Network in Europe, in ki ga podpira tudi Evropska obrambna Agencija (EDA), je postavitev zmogljivosti za dolgoročno energetsko samooskrbo in tudi energetsko avtonomijo obrambnih zmogljivosti. Energijo bodo zagotavljali za zgradbe in za mobilnost. Pilotni vodikov projekt Reshub postavlja slovensko obrambno ministrstvo v kranjski vojašnici Petra Petriča. Več o članku …

Naš sodelavec mag. obramboslovja Mark Kogoj, je za posebno izdajo Revije plin “Slovenski zeleni vodik in trajnostne tehnologije, dal zelo zanimiv intervju o. Priporočamo branje, od 63 strani naprej! Več…

H2STUDENT je edinstven, brezplačno izobraževalno tekmovalni program, ki poteka v okviru infrastrukturnega projekta »Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije«, ki ga vodi družba ECUBES TEHNOLOGIJE d.d., s podporo MITSUBISHI POWER EUROPE, Toyota Adrie in še mnogih partnerjev. Program H2STUDENT, ki v okolju pridobiva vedno večjo podporo, je nastal na osnovi uspešno izvedenega izobraževalnega programa Hydrogen Zero Emission Mobility & Education Roadshow, ki ga je izvedlo angleško podjetje ECUBES ARCOLA, v času Azijskih iger 2018, ki so potekale v Indoneziji. H2STUDENT program je bil prvič izveden v sezoni 2019/20, v Sloveniji in na Hrvaškem. Program, ki zajema celotno izobraževalno vertikalo – od osnovnih

Z veseljem sporočamo, da bo podpornik H2STUDENT programa, japonski proizvajalec energetske opreme Mitsubishi, skupaj s podjetjema Shell in Vattenfall, v Hamburgu zgradili elektrarno za proizvodnjo vodika, ki bo proizveden z elektrolizo, z uporabo električne energije, proizvedene v sončnih in vetrnih elektrarnah. Začetna moč elektrolizatorja naj bi bila 100 MW, projekt pa bo uporabil obstoječo infrastrukturo elektrarne v Moorburgu. Partnerji projekta se nameravajo v prvem četrtletju letos prijaviti za financiranje iz evropskega programa pomembnih projektov skupnega evropskega interesa. Po njihovih načrtih, lahko prve količine zelenega vodika pričakujemo že leta 2025. Več… 

10/10