V sklopu izobraževalno, tekmovalnih in zabavnih delavnic H2STUDENT, ki te dni potekajo v Sloveniji, ob robu Turneje avtobusa na vodik, je danes sodeloval že štiritisoči otrok. Ravnateljici Osnovne šole Kanal smo v zahvalo podelili priznanje za možnost vključitve njihovih otrok v naš program, ki letos poteka že četrto leto.   H2STUDENT je močno vpet v aktivnosti Severnojadranskih držav, ki se združjejo v Vodikovi dolini Severnega Jadrana (NAHV – North Adriatic Hydrogen Valley), kjer se v prihodnje pripravljajo številni projekti, s pomočjo katerih se bo proizvajalo in uporabljalo zeleni vodik in s tem proaktivno podprlo evropski energetki zeleni prehod. V okviru

Območje Severnojadranskih držav, ki se združjejo v Vodikovi dolini Severnega Jadrana (NAHV – North Adriatic Hydrogen Valley), ima v pripravi številne projekte, s pomočjo katerih se bo proizvajalo in uporabljalo zeleni vodik in s tem proaktivno podprlo evropski energetki prehod. V okviru tega financira Evropska unija promocijski projekt “JIVE 2 CEE Hydrogen Bus Roadshow” – predstavitev avtobusa na vodik po skrbno izbranih mestih v Srednji in Vzhodni Evropi.   Ob prihodu vodikovega avtobusa v Slovenijo in začetku njegove 7-dnevne turneje po državi vljudno vabljeni v četrtek, 17. novembra 2022, ob 9.uri v Tolmin na okoljski posvet na temo »Možnosti uporabe

V okviru izobraževalno-promocijskega mentorskega programa H2Student smo pripravili videokonferenco, namenjeno predstavitvi prebojne razvojne priložnosti z vodikovim avtobsom v regiji in vzpostavitvi celotne verige vrednosti vodika.   Organizator delavnice je GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica v sodelovanju z družbo ECUBES tehnologije d.o.o. ob podpori Mestne občine Nova Gorica.   Konferenca bo potekala v slovenskem jeziku, gostje iz tujine bodo govorili v angleškem jeziku.   Event is official side event of the European Hydrogen week 2022. 24 -28 October 2022 <SAVE THE DATE> #CleanHydrogen #EUHydrogenWeek #H2EFlagship22   Povabilo na konferenco: 18/10/2022, 11:30 – 18/10/2022, 14:00 Time zone: (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague Microsoft Teams

Industrijski partnerji, univerze in odločevalci iz sodelujočih držav: Slovenije, Hrvaške in Italije, Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, so raziskovali nadaljnje razvojne možnosti in že predvidene projekte.   Na lanski konferenci leta 2021 se je oblikovalo pomembno mednarodno partnerstvo podjetij, univerz in raziskovalnih ustanov Severnega Jadrana, ki bodo v partnerstvu z regijami in državami vlagali v vodikov ekosistem. Severnojadranska vodikova dolina se je začela razvijati.   PROGRAM: https://hydrogen-ecosystem-northadriatic.com/wp-content/uploads/2022/09/vabilo_1a_MAIL_A4_ecubes_clear_hydrogen_conference2_22_pon_screen.pdf   VIDEO: https://m.youtube.com/watch?v=bF-3V8Fv3F0&feature=youtu.be

H2STUDENT se v okviru projekta Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije, ki ga izvaja podjetje ECUBES tehnologije d.o.o. ponovno poteguje za laskavo nagrado Promocijski projekt URE OVE 2022, ki jo podeljujejo v okviru Dnevov energetikov. Zelo veseli bomo vašega glasu, s čimer boste pokazali, da nas podpirate. Vaša podpora bo za nas dodatna energija, ki nas žene v hotenju po boljši energetski in nizkoogljični prihodnosti. S programom H2STUDENT mladim, skozi igro predstavljamo pomen čiste brezemisjijske mobilnosti s poudarkom na vodiku in vodikovih tehnologijah. V treh letih delovanja programa smo navdušili že na tisoče otrok in mentorjev ter njihovoih staršev. Glasujte za Projekt Koridor

S H2STUDENT programom smo sodelovali na North Adriatic cross-border Hydrogen Valley konferenci in bili priča otvoritvi prve polnilnice na vodik v Sloveniji. Podjetje ECUBES d.o.o. je skupaj s partnerji za namene transporta pripeljalo vodik v Slovenijo!   Noth Adriatic Hydrogen Valley je velika, razvojna priložnost za regijo. Potrebovali bomo na tisoče mladih inženirjev, s kompetencami s področja brezemisijskega transporta, temelječega na vodikovih tehnologijah.   Ker v Evropi primanjkuje kompetenc s področja vodika, želimo tudi z izobraževalnim programom H2STUDENT prispevati k uresničevanju načrta Agende 2030. Vodikove tehnologije in zeleni vodik bodo ključni dejavniki pri doseganju teh ciljev, zato je povezovanje obnovljivih

Pogovarjali smo se s predstavnikom Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki je o videokampanji ministrstva o pomenu kulture in ustvarjalnosti pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, povedal naslednje:   Cilji trajnostnega razvoja, za katere se zavzema mednarodna skupnost, so gonilna sila globalnih dejavnosti za izboljšanje naših življenj. S sprejetjem Agende 2030 so se vse države članice Združenih narodov zavezale k izgradnji sveta, v katerem bodo vsi ljudje živeli v blaginji, ob upoštevanju planetarnih omejitev.   Cilji trajnostnega razvoja so tudi pomembno/ključno načelo slovenske zunanje politike, slovenska zunanja politika pa želi pri doseganju teh globalnih ciljev posebno pozornost nameniti ustvarjalnosti. Letošnje leto,

Čist, brezemisijski promet je temeljni del prehoda k trajnostni družbi, povezava obnovljivih virov z brezemisijskim transportom pa je ključna naloga odločevalcev družbe ECUBES TEHNOLOGIJE d.o.o., H2STUDENT pa ima pri tem zelo pomembno vlogo, ki je tudi svojo drugo sezono začel zelo uspešno in požel veliko zanimanje mnogih.   V začetku junija smo skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline izvedli tri delavnice na osnovni šoli Kanal in Gimnaziji Tolmin ter vključili 115 osnovnošolskih in srednješolskih otrok, ter 14 mentorjev. Na ta način smo s prej omenjenim zavodom, na področju izobraževanja, podprli že začeti zeleni prehod soške doline, kjer bo

H2STUDENT delavnice o trajnostni mobilnosti, s poudarkom na vodiku in vodikovih tehnologijah se nadaljujejo v drugo sezono. Izobraževalno tekmovalni program, ki poteka v sklopu projekta Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije se za šole izvaja brezplačno. Projekt vodi podjetje ECUBES tehnologije d.o.o., izobraževalno promocjske dejavnosti programa H2STUDENT pa izvaja Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. Skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline smo v Kanalu in Tolminu organizirali tri delavnice, katerih se je skupaj udeležilo 115 otrok in 14 mentorjev.   Na Gimnaziji Tolmin, smo se pogovarjali z ravnateljico mag. Branko Hrast Debeljak, ki je o H2Student programu povedala: Program H2STUDENT

  Podjetje ECUBES d.o.o. je v preteklih dneh, skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline v Kanalu in Tolminu, organiziralo tri H2STUDENT delavnice, katerih se je skupaj udeležilo 115 otrok in 14 mentorjev. Na eni izmed delavnic smo se pogovarjali z mag. Almiro Pirih, v.d. direkotorice Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, ki je o H2STUDENT programu dejala:   Vprašanje,  kako zaustaviti podnebne spremembe, ki negativno vplivajo na vso živo naravo, bo v prihodnjih letih in desetletjih zadevalo prav vsa področja našega dela in življenja. Potrebne bodo spremembe v industriji, energetiki, transportu, kmetijstvu; spremenjen način obnašanja čaka vsakega od

10/11