22. DNEVI ENERGETIKOV​

Časnik Finance

Energetske nagrade 2020
ECUBES TEHNOLOGIJE d.o.o.

ENERGETSKE NAGRADE 2020 H2STUDENT

Najboljši projekti po izboru komisije za leto 2020 (iz leve) :

  • Ljubo Germič, ENERGETIKA MARIBOR – energetsko najučinkovitejše podjetje
  • Aleš Zupančič, PETROL, energetsko najučinkovitejši projekt – vzpostavitev samooskrbne skupnosti LUČE
  • Dr. Matjaž Knez za ECUBES TEHNOLOGIJE – najboljši promocijski projekt za OVE – Izobraževalno tekmovalni program H2STUDENT

Čist, brezemisijski promet je temeljni del prehoda k trajnostni družbi, povezava obnovljivih virov z brezemisijskim transportom pa je ključna naloga odločevalcev družbe.

Prof. Paul Ekins, 25. srečanje Mednarodnega panela za vire OZN, 8. november 2019, BLED, Slovenija.

Vizija programa H2STUDENT je navdihniti mlade za trajnostno mobilnost in nove vodikove tehnologije, naša naloga v izobraževalnem sistemu pa razvoj kompetenc.

Izr. prof. dr. Matjaž Knez 25. srečanje Mednarodnega panela za vire OZN, 8. november 2019, BLED, Slovenija

MISIJA programa H2STUDENT je naučiti mlade, da se bodo znali sami učiti o trajnostni prihodnosti.

Robert Patrick Mc Kenzie, Ljubljana 3. december 2020

H2STUDENT

Prvi slovenski program, ki gradi kompetence mladih z vodikom

H2STUDENT je brezplačen izobraževalno tekmovalni program, ki poteka v okviru infrastrukturnega projekta »KORIDOR BREZEMISIJSKE MOBILNOSTI SLOVENIJE« družbe ECUBES s podporo MITSUBISHI POWER EUROPE.

Program H2STUDENT izvaja Fakulteta za logistiko,
Univerza v Mariboru.

NAGRADA 2020:
Najboljši promocijski projekt po izboru strokovne komisije URE/OVE leta 2020 v Sloveniji.

Časnik Finance
POVEZAVA NA FILM o H2STUDENT 

O programu

Namen programa H2STUDENT je pomoč mladim, da se bodo znali sami učiti o trajnostni prihodnosti, si sami graditi in prepoznavati življenske priložnosti naproti sonaravni družbi. V programu želimo skozi zanimiva predavanja, vsebine, dosegljive na spletni platformi www.h2student.si in skozi igro na zanimiv način vzbuditi zanimanje za trajnostno mobilnost, za vodik, dvigniti tehnološko ozaveščenost ter mlade navdušiti, da se bodo odločali za študij in poklice, ki so povezani z novimi vodikovimi tehnologijami.

Z ozaveščanjem mladih o pozitivnih učinkih uporabe H2 tehnologij, širimo idejo o trajnostni mobilnosti, o uporabnosti vodika in potencialnih možnostih uporabe H2 tehnologij za širšo populacijo.

Program je namenjen tudi mladim, ki so šolanje že končali in dolgo časa iščejo zaposlitev in bi se skozi H2STUDENT program želeli usposobiti za mentorje v programu na področju trajnostne mobilnosti.

Ker v Evropi primanjkuje kompetenc na področju vodika želimo s programom H2STUDENT:

  • prispevati k doseganju cijev Agende 2030; vodikove tehnologije in zeleni vodik bodo ključni za doseganje teh ciljev, zato je povezava obnovljivih virov z brezemisijskim transportom temeljna naloga za nizkoogljično družbo.
  • mladim, ter bodočim rodovom promovirati vodik in brezemisijski transport ter jih navdušiti za vodik in izobraževanje v tej smeri.

V sezoni 2019/20 smo realizirali:
Dve državi: Slovenija in Hrvaška
7 mest
11 srednjih šol
1270 dijakov
44 mentorjev

Plan za 2020/21:
5000 dijakov
160 mentorjev

Naši partnerji

o nas

ECUBES TEHNOLOGIJE je tehnološko podjetje, ki razvija produkte in projekte na osnovi vodikovih tehnologij. Razvija program H2STUDENT, promocijski izobraževalno tekmovalni program, kot podporo industrije razvoju kompetenc na področju vodikovih tehnologij ter v pomoč deležnikom za lažje razumevanje priložnosti, ki jih omogočajo vodikove tehnologije za doseganje okoljskih ciljev.  

Lastnik H2Student programa:
ECUBES Tehnologije d.o.o
Gradnikove brigade 49,
SI-5000 NOVA GORICA,
Slovenija

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je vodilna akademska in raziskovalna institucija na področju logistike v Sloveniji.

Izvajalec H2Student programa:
Fakulteta za logistiko Univerza v Mariboru
Mariborska cesta 7
3000 Celje
Slovenija

 
Čist, brezemisijski promet je temeljni del prehoda k trajnostni družbi, povezava obnovljivih virov z brezemisijskim transportom pa je ključna naloga odločevalcev družbe. 
 
Na obisku v Sloveniji, sem bil seznanjen s projektom »Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije«, ki ga vodi podjetje ECUBES, kjer si prizadevajo za implementacijo vodikovih tehnologij v Sloveniji. Projekt ima po mojem mnenju evropski pomen, tudi za Slovenijo, saj gre za enega novih industrijskih sektorjev, ki bo hitro zrasel, z namenom da nadomesti sektor fosilnih goriv. Projektu želim vse najboljše in uspešno realizacijo!
 

Prof. Paul Ekins, 25. srečanje Mednarodnega panela za vire OZN, 8. november 2019, BLED, Slovenija.

Izr. prof. dr. Matjaž Knez

Rast kompetenc je eno ključnih področij, kar Evropa potrebuje za doseganje ciljev, določenih v Agendi 2030. In to je poslanstvo izobraževalne platforme H2STUDENT, v okviru katere se je v letu 2020 izobraževalo preko 1200 dijakov, v Sloveniji in na Hrvaškem.

Izr.prof.dr. Matjaž Knez, vodja H2STUDENT programa

Mag. Mojmir Klovar

Razvoj novih tehnologij je izjemno hiter in učitelji lahko ta znanja pridobimo le v sodelovanju z razvojnimi inštitucijami ali delodajalci, tako pridobljena znanja pa nato vključujemo v pouk in jih posredujemo dijakom. Izkušnja, ki smo jo dobili s sodelovanjem v okviru projekta H2STUDENT je enkratna in verjamem, da bodo tako pridobljene informacije dijaki uspešno uporabili pri pouku ali izdelavi projektnih nalog.

Šolski Center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Mag. Mojmir Klovar, ravnatelj

Goran Nuskern

H2STUDENT projekt je dober primer promocije novih tehnologij z zabavo in druženjem. Pomembno je, da v prihodnje vključimo čim več udeležencev, od katerih se bodo nekateri vključili v tehnologije proizvodnje in uporabe vodika, večina pa bo potencialnih uporabnikov.

Tehnička škola Ruđera Boškovića, ZAGREB, Hrvaška
Goran Nuskern, mentor

Peter Juvančič

Vesel sem, da smo se lahko vključili v projekt H2STUDENT , ki mladim širi obzorja, spodbuja timsko delo, sodelovanje med njimi in omogoča reševanje problemov na zanimiv način. V projektu bomo še sodelovali, saj so odzivi dijakov ter učiteljev zelo pozitivni.

Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Peter Juvančič, ravnatelj

Gregor Deleja

Veseli smo, da smo se priključili projektu H2STUDENT , ki odlično dopolnjuje naš trud za uresničevanje smernic vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in naš cilj, da mladim ob akademskem znanju posredujemo tudi pozitivne življenjske vrednote in jih spodbujamo k aktivni udeležbi v lokalnem in nacionalnem okolju. Projekt ponuja idealen uvid v sedanjost, kjer si hiter tehnološki napredek podaja roko z okoljskimi problemi, ki terjajo takojšnje ukrepanje, predvsem pa zavest, da prav vsak izmed nas lahko prispeva pomemben del pri trajnostnem reševanju problemov, ki si jih je v zadnjih stoletjih z željo po hitrem razvoju in udobnosti bivanja nakopalo človeštvo.

Gimnazija Celje Center
Gregor Deleja, ravnatelj

Slovenija je zdaj odločena, da bo vodila prehod v krožno gospodarstvo in da je prehod iz smernic EU v akcijske načrte ključen. To je treba obravnavati takoj, saj ni dovolj časa, da bi ga prepustili posameznim podjetjem ali mestom. V to pobudo bi morale biti vključene vse države EU. 

Mislim, da je izkoriščanje možnosti, ki jih omogočajo vodikove tehnologije, popolnoma zdravo.

Dr. Janez Potočnik, 25. srečanje Mednarodnega panela za vire OZN, 8. november 2019, BLED, Slovenija

Prof. dr. Matjaž Valant

Vesel sem, da lahko povem nekaj besed o platformi H2STUDENT . Menim, da so takšne pobude pomembne za mlajše generacije, ki si želijo razumeti nove, prihodnje tehnologije in naša naloga je, da jih informiramo in usposobimo za te nove tehnologije. Le tako bodo dobili celotno sliko o prihodnjih potrebah in prihodnjih rešitvah. Zahvaljujem se avtorjem te platforme, pobudnikom in upam, da bodo dobro sooblikovali prihodnost. 

Prof. dr. Matjaž Valant, Univerza v Novi Gorici, Ajdovščina, November 2019

Sebastijan Brežnjak

Z zadovoljstvom smo pridružili projektu H2STUDENT , ki je namenjen ozaveščanju mladih o pomenu trajnostne mobilnosti in s tem povezano uporabnostjo vodika.
Našim dijakom so v atraktivnem in dinamičnem predavanju predstavili številne zanimive vsebine. Sledilo je tekmovanje v sestavljanju avtomobilov iz LEGO kock ter spremljajoče aktivnosti. Prepričan sem, da so dijaki usvojili koristna nova znanja, ki jih bodo lahko uspešno uporabljali tako pri nadaljnjem izobraževanju kot tudi širše.

Srednja strojna šola, Novo mesto
Sebastijan Brežnjak, ravnatelj

K0ntakt

Izr. prof. dr. Matjaž Knez
Fakulteta za logistiko Univerza v Mariboru
Mariborska cesta 7
3000 Celje
Slovenija
Tel: +386 (51) 684 996
E-mail: matjaz.knez@um.si

... But how to get there...?

THE EUROPEAN GREEN DEAL